Svenska företag erbjuds plats på ledande fackmässan E-World 2022

Tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren anordnar Energimyndigheten en energipaviljong för små och medelstora företag med energilösningar på fackmässan E-World Energy & Water 8–10 februari 2022 i Tyskland. Företag med innovativa och gröna energilösningar är välkomna att ansöka senast 18 november 2021.

e-world-essen.com

I det tyska näringslivet spelar mässor en viktig roll för såväl kontaktskapande som faktiska affärsuppgörelser. E-World Energy & Water är den europeiska energisektorns stora internationella träffpunkt. Som informations- och nätverksplattform för energibranschen samlar mässan årligen internationella aktörer i tyska Essen inklusive 25 000 fackbesökare.

“Vi ser fram emot att skapa synergier med utländska partner och företag, inte minst de med anknytning till den svenska energipaviljongen.”

Även branschen och dess experter talar sig varmt för detta forum – inte minst den tyska energiagenturen Dena (motsvarande svenska Energimyndigheten).

– E-world är även för den tyska energiagenturen Dena en viktig och spännande mötesplats i Europa. Efter två års abstinens till följd av pandemin ser vi nu särskilt mycket fram emot mässan 2022 i Essen och alla personliga samtal. Framför allt för att skapa synergier med utländska partner och företag, inte minst de med anknytning till den svenska energipaviljongen, säger Andreas Kuhlmann, vd för tyska Dena.

Unik möjlighet att positionera Sverige

Efter fem år av arrangemang på tyska Hannovermässan arrangerar Energimyndigheten tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) och Business Sweden nu en svensk energipaviljong på E-World, mässan som uteslutande fokuserar på energilösningar. Samlingsmontern på minst 100 kvm kommer att exponera alla typer av svenska innovativa energilösningar som kan bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, såsom energieffektivisering, förnybara energiresurser, smarta elnät, hållbar mobilitet och mycket mer.

Temat för den svenska energipaviljongen kommer att vara FN:s globala mål för hållbar utveckling. Utöver de deltagande företagens lösningar arrangeras även aktiviteter både i paviljongen och på andra scener. Utställande företag uppmuntras att visa upp nyckelprodukter i mån av plats.

På Hannovermässan 2019 deltog 22 svenska företag och ytterligare 10 svenska nätverk och organisationer. Ett av de deltagande företagen, Velove Bikes, säger:

– Swedish Energy Pavilion var med sin högkvalitativa och unika design en viktig och uppmärksammad mötesplats på mässan. Vi har fått nya kunder från offentlig och privat sektor, kunde bygga på samarbetet med våra tyska partner och utveckla idéer för vår affärsmodell. Tack vare affärerna vi lyckades säkra här på plats har vårt mässdeltagande lönat sig direkt, säger Benjamin Georg, Tysklandsansvarig hos lastcykeltillverkaren Velove Bikes.

“Swedish Energy Pavilion var med sin högkvalitativa och unika design en viktig och uppmärksammad mötesplats på mässan.”

Detta får du som utställare i energipaviljongen på E-World:

  • Plats i den svenska energipaviljongen, inklusive utställarpass som ger inträde till mässan och dess allmänna aktiviteter
  • Möjlighet att delta i pitchar och andra B2B-aktiviteter
  • Operativt stöd genom Tysk-Svenska Handelskammaren och dess marknadsexperter med riktade insatser för att arrangera skräddarsydda möten med relevanta kontakter. Här ingår även marknadsfokuserat, språkligt och kulturellt stöd på plats via TSHK.
  • Kompletterande aktiviteter som anordnas övergripande i paviljongen för att skapa intresse och attrahera besökare

Begränsat antal platser

Utrymmet i paviljongen är begränsat och vi ber därför intresserade företag att inkomma med intresse snarast och bekräfta med anmälan senast den 18 november. Vi söker uppemot 15 utställande företag i enlighet med “först till kvarn-principen”. Företagens placering i paviljongen följer efter tidpunkt för anmälan. Kostnad för deltagande i montern är 25 000 kr per företag, exklusive moms.

Ansökan till Energipaviljongen på E-World 2022 har nu stängt.

Kontaktperson för förberedelser för det enskilda företaget samt mötesbokningar:
Ninni Löwgren Tischer, Tysk-Svenska Handelskammaren
ninni.loewgren@handelskammer.se

Kontaktpersoner för frågor gällande montern och dess aktiviteter:
Jenny Radkova, Energimyndigheten
jenny.radkova@energimyndigheten.se

Ludvig Lindström, Energimyndigheten
ludvig.lindstrom@energimyndigheten.se

Kontaktperson för anmälan och betalning samt förberedelsemöte:
Helena Carlsson, Business Sweden
helena.carlsson@business-sweden.se

Foto: E-World 2020.